Język obcy
Data Temat
2006-02-08 07:24 J. niemiecki ( mgr. Zadęcka )
2006-01-07 19:42 FRANCUZKI mgr Sarnowicz-Majewska
2005-12-10 18:01 J. ANGIELSKI SR (MGR TRUCZEWSKA)